FABBRICHE E STABILIMENTI:   |   Imprese industriali   

  |   Stabilimento metalmeccanico  |  


Direzione aziendale

  • Ditta - ZNVA srl
  • Attivita - industria elettrotecnica
  • Indirizzo - st. Industrialnaya, XX - XXXXX Rasskazovo (provincia di Tambov) - Russia
  • Telefono - +7 (47531) XXXXXXX
  • Fax - +7 (47531) XXXXXXX
  • Web-sito - www.wwwwwwwww.ru
  • E-mail - info@wwwwwwwww.ru