FABBRICHE E STABILIMENTI:   |   Imprese industriali   

  |   Stabilimento metalmeccanico  |  


Direzione aziendale

  • Ditta - SZJBI-2 srl
  • Attivita - Produzione di materiali per edilizia (calcestruzzo e cemento armato)
  • Indirizzo - st. Industrialnaya, XX - XXXXX Smolensk - Russia
  • Telefono - +7 (4812) XXXXXXX
  • Fax - +7 (4812) XXXXXXX
  • Web-sito - www.wwwwwwwww.ru
  • E-mail - info@wwwwwwwww.ru